RIKSDAGEN FÖR FRAMTIDEN

- KLIMATBESLUT NU!

Mejla en riksdagsledamot för en framtid inom planetens gränser.

Vad är det här?

Vi har en klimatlag. Vi har nationella målsättningar. Men en enig forskarkår säger ändå: det räcker inte, vi har inte tid. Vi måste gå mycket snabbare framåt. Vi har alla ett ansvar, men störst makt, och därmed störst ansvar, har riksdagen. Riksdagen behöver ge vår regering i uppdrag att fatta beslut om tio nödvändiga punkter.
Det här är ett privat initiativ för att uppmana våra riksdagsledamöter att ta det här beslutet.
Du kan vara med och delta! Det gör du enkelt genom att skicka e-post till riksdagsledamöterna. Sprid gärna initiativet vidare till vänner och bekanta så fler få kan uppmana riksdagsledamöterna att agera.
Det färdigskrivna e-postmeddelandet kan du läsa
Professor Johan Rockström inledde 2020-talet med att 1 januari 2020 tala i Sveriges radio P1’s vinterprat. Där lyfter han fram tio saker som vi måste göra – så fort som möjligt. Dessa tio punkter kan du se här under.
Sluta helt att investera i infrastruktur som ger större utsläpp av växthusgaser
Ta bort alla subventioner och skattelättnader till fossilenergianvändning
Inför ett tillräckligt högt pris på kol, för alla sektorer i samhället, begränsa import av produktion baserad på kol
Stöd EU's arbete med klimatomställningen
Ställ om matproduktionen till stöd för regenerativt jordbruk, lokal svensk produktion och mer växtbaserad kost
Säkra naturens kolsänkor, vattenflöden och myller av liv, och ge Sveriges miljömål högsta prioritet till 2030
Se till att finanssektorns verksamhet hålls inom planetens gränser
Inför nya principer för ekonomisk utveckling baserat på cirkulär ekonomi och mänsklig utveckling
Inför en tvingande klimatlag i så många länder som möjligt
Starta ett globalt jätteprojekt; välfärd och rättvisa inom planetens gränser på tio år

Hur gör jag?

1
Välj och klicka på en riksdagsledamot här nedan som inte redan har svarat.
2
Kopiera text och rubrikrad på ledamotens sida och mejla det till riksdagsledamoten från din egen e-post.
Sprid vidare!
Om tillräckligt många riktar frågan, så kan vi tillsammans få riksdagsledamöterna att svara.
Det färdigskrivna e-postmeddelandet kan du läsa
0 av 349 riksdagsledamöter har svarat