Om initiativet
Riksdagen för framtiden är ett privat medborgarinitiativ.
Det är inte knutet till något politiskt parti eller någon annan organisation. Det finns ingen finansiär och inga kommersiella eller andra liknande intressen bakom. Drivkraften är enbart att värna om en beboelig planet för våra efterkommande.
Vi som startade det här heter Frida Åberg och Hjalmar Croneborg. Frida har arbetat med stadsplanering och har en examen från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hjalmar har arbetat med naturvård och kulturlandskap, bland annat vid SLU ArtDatabanken. Sorgen och oron över vad som händer med livet på jorden har funnits i oss sedan länge, och vi följer de här frågorna så gott vi kan. När vi hörde Johan Rockström presentera de tio punkterna i sitt vinterprat 1 januari 2020, så föddes idén till det här initiativet.
Har du frågor så kan du ta kontakt via e-post: kontakt@riksdagenforframtiden.se