Hur fungerar det?
Mejla den här frågan till våra folkvalda riksdagsledamöter och höj din röst för skarpare klimatbeslut:
Är du villig att vara med om att fatta beslut för klimatet, genom att rösta ja till en motion om att uppdra åt regeringen att genomföra dessa tio punkter?
Kan du motivera ditt svar?
1
Välj och klicka på en riksdagsledamot som ej redan har svarat.
2
Kopiera text och rubrikrad på ledamotens sida och mejla det till riksdagsledamoten från din egen e-post.
Sprid vidare!
Om tillräckligt många riktar frågan, så kan vi tillsammans få riksdagsledamöterna att svara.
Mejlet som ska skickas till ledamoten:
Rubrik:
Text:
Riksdagen för framtiden + DITT NAMN (detta är för att komma runt eventuella spam-filter.)
Riksdagen för framtiden - Klimatbeslut nu! är ett privat medborgarinitiativ. Det är inte knutet till något politiskt parti eller någon annan organisation. Det finns ingen finansiär och inga kommersiella eller andra liknande intressen bakom. Drivkraften är enbart att värna om en beboelig planet för våra efterkommande.
Till dig som är riksdagsledamot:
Är du villig att vara med om att fatta beslut för framtiden, genom att rösta ja till en motion om att uppdra åt regeringen att genomföra tio punkter (se nedan)?
Vi ber dig att svara JA eller NEJ på frågan.
Kan du motivera ditt svar?
Skicka ditt svar till kontakt@riksdagenforframtiden.se. Ditt svar och din motivering kommer att synas på riksdagenforframtiden.se.
De livsuppehållande systemen på rymdskeppet jorden är i ett kritiskt dåligt tillstånd. Matjorden, dricksvattnet, luften, väven av liv. De som sitter vid panelerna i maskinrummet har rapporterat i decennier – det här fungerar inte, de ropar: ställ om! Nu!
Det här är inte partipolitik. Det spelar ingen roll vilket parti du vill rösta på, av andra skäl. Det här handlar om allas vår framtid, om våra barns levnadsvillkor, om våra barnbarns överlevnad. Det bygger på vetenskapliga fakta. Vi har tillgång till lösningarna. Det som saknas nu är den politiska viljan.
Det är ett stort nätverk av forskare runt om i världen som visar att vi befinner oss i en global miljö- och klimatkris, nu senaste bekräftat av FNs vetenskapliga klimatpanels senaste uppdatering i sin 6:e rapport (IPCC AR6/WG1, augusti 2021). En av dessa forskare är den svenske professorn Johan Rockström, som inledde 2020-talet med att 1 januari 2020 tala i Sveriges radios P1's vinterprat.
Där lyfter han fram tio saker som vi måste göra – nu:
  1. Sluta helt att investera i infrastruktur som ger större utsläpp av växthusgaser.
  2. Ta bort alla subventioner och skattelättnader till fossil energianvändning.
  3. Inför ett tillräckligt högt pris på kol, för alla sektorer i samhället, tillsammans med importbegränsningar för produktion baserad på kol.
  4. Stöd EU’s arbete med klimatomställningen.
  5. Ställ om matproduktionen till stöd för regenerativt jordbruk, lokal svensk produktion och större andel växtbaserad kost.
  6. Säkra naturens kolsänkor, vattenflöden och myller av liv, och ge Sveriges miljömål högsta prioritet till 2030.
  7. Se till att finanssektorns verksamhet hålls inom planetens gränser.
  8. Inför nya principer för ekonomisk utveckling baserat på cirkulär ekonomi och mänsklig utveckling.
  9. Inför en tvingande klimatlag, i så många länder som möjligt.
  10. Starta ett globalt jätteprojekt: välfärd och rättvisa inom planetens gränser på tio år.
Varför ska just vi börja? Alla länder behöver göra detsamma. Men vi i Sverige har bland de bästa förutsättningarna att klara det, av alla länder. Om inte vi kan, vem kan då? Vi måste visa att det går. Vi kan visa att det går bra, att vi kan genomföra den här omställningen bort från fossilberoende, och ändå ha mat på tallriken. Ja vi kan visa att vi lyckas med det, och att det till och med får oss att må bättre än vi gör nu.
Det är inte längre bara bråttom, det är helt akut, det måste ske nu.